ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
  รายละเอียด :

 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 159 คน