ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราเคฟซีลสายพนังกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 3,4,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biffing)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน