ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
  รายละเอียด :

 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 160 คน