ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ห้องประธานสภา) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
29 ธ.ค. 2563
192 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-8134 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
25 ธ.ค. 2563
193 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ ผ้าปูโต๊ะ และเก้าอี้ (โครงการป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
23 ธ.ค. 2563
194 ประกาศองค์การรบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง เช่า เต็นท์ โต๊ะและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน)โดยวิธีเฉพาะเจาจง ดาวน์โหลดเอกสาร
264
22 ธ.ค. 2563
195 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
21 ธ.ค. 2563
196 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
17 ธ.ค. 2563
197 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ อบต.ท่าข้าม ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
26 พ.ย. 2563
198 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ศาลาที่พักนักท่องเที่ยว ห้องน้ำสาธารณะสำหรับนักท่องเที่ยว ประตูประภาคาร และเสาอลูมิเนียม ซุ้มประตูทำเนียบเรือแแหลมห ดาวน์โหลดเอกสาร
89
23 พ.ย. 2563
199 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้าเส้นทางไปแหลมหยงสตาร์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
23 พ.ย. 2563
200 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
23 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56