ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรร์หรือการแพทย์ ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทราอะเบท)และน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
21 มิ.ย. 2562
422 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนสายขุจดับจิต หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
21 มิ.ย. 2562
423 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามโครงการรณพงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
21 มิ.ย. 2562
424 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โดครงการรณรงค์ห้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเพฉาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
21 มิ.ย. 2562
425 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารพร้อมสกรีน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
21 มิ.ย. 2562
426 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศไม่ประจำทางสองชั้น ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
21 มิ.ย. 2562
427 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6180 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
21 มิ.ย. 2562
428 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0053 และ 416-55-0058 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
17 มิ.ย. 2562
429 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ) กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
17 มิ.ย. 2562
430 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรืื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-8133 ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
14 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56