ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดาวน์โหลดเอกสาร
175
22 มิ.ย. 2560
462 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเทศ-หลังโรงพยาบาลปะเหลียน ตอนที่ 2 (หลังวิทยาลัยเชื่อมต่อตำบลสุโสะ หมู่ที่ 5) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
278
02 ธ.ค. 2558
463 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนงานเสริมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหยงสตาร์-บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
305
02 ธ.ค. 2558
464 ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
381
07 ก.ย. 2558
465 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโทรศัพท์-บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
10 ส.ค. 2558
466 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายต้วน ท้ายห้วน-ซอยลูกดก หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
10 ส.ค. 2558
467 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสถานที่สอนศาสนา (นาซะด์) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
10 ส.ค. 2558
468 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สายควนขุนรงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
185
04 ส.ค. 2558
469 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สายบ้านนายเกบ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
148
04 ส.ค. 2558
470 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคก หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
13 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56