ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ศพด.ทห.)หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
23 ก.ค. 2563
252 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
22 ก.ค. 2563
253 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
20 ก.ค. 2563
254 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 488-61-0003 โดยวิธีฌแฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
20 ก.ค. 2563
255 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-8134 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
16 ก.ค. 2563
256 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราเคฟซีลสายพนังกั้นน้ำเค็ม หมู่่ที่ 3,4,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
15 ก.ค. 2563
257 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
15 ก.ค. 2563
258 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราเคฟซีลสายพนังกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 3,4,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biffing) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
29 มิ.ย. 2563
259 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
29 มิ.ย. 2563
260 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
22 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56