ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การรบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง เช่า เต็นท์ โต๊ะและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน)โดยวิธีเฉพาะเจาจง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
22 ธ.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ถุงดำ) โครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
03 ส.ค. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่วง (กรวยจราจร และกระบองไฟกระพริบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 ก.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แผ่นทับทิมสะท้อนแสง ครุภัณฑ์รพบรรทุกขยะมูลฝอย (ชนิดอัดท้าย) ทะเบียน 808134 ตรัง และครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 ก.ค. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม-เปลียน เครื่อง Printer ชุดดรั้ม Fuji Xerox (สำนักงานปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 487-57-0033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 ก.ค. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กระจกมองข้างรถ(ด้านซ้าย) แบบกลม ขากระจกแบบเสริม กระบอกอัดจารบีและน้ำมันจารบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 ก.ค. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ศพด.ทห.)หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
23 ก.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
22 ก.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
20 ก.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 488-61-0003 โดยวิธีฌแฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
20 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32