ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (นกหวีดพร้อมสาย) โดครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน (ในช่วงเทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
153
23 ธ.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน (ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
23 ธ.ค. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า(สายไฮโดรลิค)หมายเลขทะเบียน 80-8133 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
12 ต.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่บ้านจัดสรร หมู่ที่ 9 ตอนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 ต.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ต.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุง ตรวจเช้ครถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8134 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 ต.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพนังกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 3,4,7 ตอนที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
29 ก.ย. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียนเชื่อม อบต.ท่าข้าม - อบต.สุโสะ หมู่ที่ 5 ตอนที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
29 ก.ย. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนขุนรงค์ หมู่ที่ 1 ตอนที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
29 ก.ย. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านหยงสตาร์ หมู่ที่ 3 ตอนที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54