ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
30 ม.ค. 2563
2 การประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณธขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
30 ก.ย. 2562
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอกาคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับระดับด่านศุลกากร หมูที่่ 2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
02 ก.ย. 2562
4 รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
29 ส.ค. 2562
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
01 เม.ย. 2562
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
07 มี.ค. 2562
7 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
03 ม.ค. 2562
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
30 พ.ย. 2561
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 พ.ย. 2561
10 รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
12 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13