ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง(เพิ่มเติม) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 ต.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
01 ต.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
22
27 ก.ย. 2564
4 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
22 ก.ย. 2564
5 ประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562(แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
20 ก.ค. 2564
6 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
14 ก.ค. 2564
7 ร่วมรณรงค์กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
16 มิ.ย. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0010โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
17 พ.ค. 2564
9 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
09 เม.ย. 2564
10 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
09 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23