ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศ อบต.ท่าข้าม ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
120
31 ต.ค. 2562
82 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
19 ต.ค. 2562
83 การประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณธขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
30 ก.ย. 2562
84 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 ก.ย. 2562
85 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
27 ก.ย. 2562
86 ประกาศรายงานผลการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
12 ก.ย. 2562
87 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
12 ก.ย. 2562
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอกาคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับระดับด่านศุลกากร หมูที่่ 2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
170
02 ก.ย. 2562
89 รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
595
29 ส.ค. 2562
90 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
28 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23