ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
04 ก.พ. 2563
82 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
30 ม.ค. 2563
83 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
27 ม.ค. 2563
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
27 ม.ค. 2563
85 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องการชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
176
20 ธ.ค. 2562
86 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
29 พ.ย. 2562
87 ประกาศ อบต.ท่าข้าม ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
181
31 ต.ค. 2562
88 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
19 ต.ค. 2562
89 การประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณธขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
30 ก.ย. 2562
90 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
30 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24