ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
09 เม.ย. 2564
12 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
09 เม.ย. 2564
13 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ก.พ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
16 มี.ค. 2564
14 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
02 มี.ค. 2564
15 ประกาส อบต.ท่าข้าม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินสิทธิ์์์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ก.พ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
25 ก.พ. 2564
16 ประกาส อบต.ท่าข้าม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.ท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน ก.พ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
25 ก.พ. 2564
17 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
19 ก.พ. 2564
18 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
11 ก.พ. 2564
19 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ม.ค.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
04 ก.พ. 2564
20 ประกาส อบต.ท่าข้าม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินสิทธิ์์์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ม.ค. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
29 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23