ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
120
27 ก.ย. 2564
12 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
22 ก.ย. 2564
13 ประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562(แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
20 ก.ค. 2564
14 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
14 ก.ค. 2564
15 ร่วมรณรงค์กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
16 มิ.ย. 2564
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0010โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
17 พ.ค. 2564
17 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
09 เม.ย. 2564
18 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
09 เม.ย. 2564
19 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ก.พ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
16 มี.ค. 2564
20 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
02 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24