ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ข้อบังคับ อบต.ท่าข้าม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
10 ต.ค. 2559
142 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ อบต.ท่าข้าม (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
19 พ.ค. 2559
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
266
24 ก.พ. 2559
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
261
26 ม.ค. 2559
145 ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
178
19 ม.ค. 2559
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
06 ม.ค. 2559
147 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
04 ม.ค. 2559
148 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
264
23 พ.ย. 2558
149 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
19 ต.ค. 2558
150 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
14 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23