ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาส อบต.ท่าข้าม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินสิทธิ์์์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ก.พ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
25 ก.พ. 2564
22 ประกาส อบต.ท่าข้าม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.ท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน ก.พ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
25 ก.พ. 2564
23 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
19 ก.พ. 2564
24 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
11 ก.พ. 2564
25 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ม.ค.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
04 ก.พ. 2564
26 ประกาส อบต.ท่าข้าม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินสิทธิ์์์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ม.ค. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
29 ม.ค. 2564
27 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
27 ม.ค. 2564
28 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
27 ม.ค. 2564
29 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
26 ม.ค. 2564
30 ประกาส อบต.ท่าข้าม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.ท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน ธ.ค. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
29 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24