ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
27 ม.ค. 2564
22 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
27 ม.ค. 2564
23 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
26 ม.ค. 2564
24 ประกาส อบต.ท่าข้าม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.ท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน ธ.ค. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
29 ธ.ค. 2563
25 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
24 ธ.ค. 2563
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
14 ธ.ค. 2563
27 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
09 ธ.ค. 2563
28 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
09 ธ.ค. 2563
29 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พ.ย.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
03 ธ.ค. 2563
30 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินสิทธิ์์์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พ.ย. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
30 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23