ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดฯ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
06 ส.ค. 2563
52 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
06 ส.ค. 2563
53 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
03 ส.ค. 2563
54 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
03 ส.ค. 2563
55 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
29 มิ.ย. 2563
56 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
10 มิ.ย. 2563
57 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
10 มิ.ย. 2563
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ขจองที่ดิน สิงปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
09 มิ.ย. 2563
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
26 พ.ค. 2563
60 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
29 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23