ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
22 ก.ย. 2558
152 การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
184
28 พ.ค. 2558
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
05 มี.ค. 2558
154 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดาวน์โหลดเอกสาร
411
08 ม.ค. 2558
155 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ อบต.ท่าข้าม ดาวน์โหลดเอกสาร
180
08 ม.ค. 2558
156 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
17 ธ.ค. 2557
157 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
373
09 ธ.ค. 2557
158 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อรับเบี้ยฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
321
01 พ.ย. 2557
159 ประกาศจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอบต.ท่าข้าม ดาวน์โหลดเอกสาร
333
29 ต.ค. 2557
160 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดาวน์โหลดเอกสาร
304
22 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23