ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
29 ส.ค. 2561
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
29 ส.ค. 2561
113 รายงานผลการดำเนินตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
28 ส.ค. 2561
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
14 ส.ค. 2561
115 ประกาศรายงานผลการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
14 มิ.ย. 2561
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
30 เม.ย. 2561
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
26 เม.ย. 2561
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
27 มี.ค. 2561
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
12 มี.ค. 2561
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
10 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23