ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
23 ก.ย. 2563
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
186
22 ก.ย. 2563
43 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
21 ก.ย. 2563
44 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
21 ก.ย. 2563
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนำตบลท่าข้าม เรื่อง การเก็บค่าตอบแทนรายปีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
17 ก.ย. 2563
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
28 ส.ค. 2563
47 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
27 ส.ค. 2563
48 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
24 ส.ค. 2563
49 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
24 ส.ค. 2563
50 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
17 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23