ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
27 ก.ย. 2562
92 ประกาศรายงานผลการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
12 ก.ย. 2562
93 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
12 ก.ย. 2562
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอกาคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับระดับด่านศุลกากร หมูที่่ 2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
229
02 ก.ย. 2562
95 รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
656
29 ส.ค. 2562
96 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
28 ส.ค. 2562
97 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
15 ส.ค. 2562
98 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
09 ส.ค. 2562
99 ประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
02 ก.ค. 2562
100 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
14 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24