ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
15 ส.ค. 2562
92 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
09 ส.ค. 2562
93 ประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
02 ก.ค. 2562
94 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
14 มิ.ย. 2562
95 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
12 มิ.ย. 2562
96 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
30 เม.ย. 2562
97 ประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
05 เม.ย. 2562
98 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
01 เม.ย. 2562
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
07 มี.ค. 2562
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
15 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23