ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
29 มิ.ย. 2563
62 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
10 มิ.ย. 2563
63 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
10 มิ.ย. 2563
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ขจองที่ดิน สิงปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
09 มิ.ย. 2563
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
26 พ.ค. 2563
66 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
29 เม.ย. 2563
67 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
263
21 เม.ย. 2563
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท ดาวน์โหลดเอกสาร
294
10 เม.ย. 2563
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
10 เม.ย. 2563
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
269
10 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24