ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของกรมธนารักษ์ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
13 ม.ค. 2565
2 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
13 ม.ค. 2565
3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
15 พ.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกโครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษ่ก ดาวน์โหลดเอกสาร
80
08 พ.ย. 2564
5 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง(เพิ่มเติม) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
07 ต.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
01 ต.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
74
27 ก.ย. 2564
8 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
22 ก.ย. 2564
9 ประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562(แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
20 ก.ค. 2564
10 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
14 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23